วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

♥ กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ♥

กิจกรรมสร้างเสริมสมาธิ ----   เรียงร้อยสร้อยลูกปัด

วัสดุ อุปกรณ์
 1.เส้นเอ็น
 2.ลูกปัดสีสรรค์ต่างๆ
 3.ตะกร้าใส่ลูกปัด


ถ่ายรูปก่อนนิสนึง


 ว้าว!!! กำลังมีสมาธิเลยนะเนี้ย---


 คุณครูกุ๊บกิ๊บ น่ารัก^^- ตั้งใจๆ มันต้องใช้สมาธินะ

สุดยอดไปเลย

     กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการของเด็ก ให้เด็กได้พัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีเวลาอยู่กับตัวเองฝึกสมาธิ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เรียนรู้การเล่นกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนกับเพื่อนกิจกรรมเรียงร้อยสร้อยลูกปัด ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการได้ดี

ประโยชน์
    1. เด็กๆได้ฝึกฝนสมาธิของตัวเอง ซึี่่งจะส่งผลถึงการเรียนรู้อื่นๆได้ เด็กจะมีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้นานและให้ผลในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้
    2. เด็กได้เรียนรู้การเล่นกับผู้อื่น รู้จักการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พัฒนาการที่ได้
--- พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
เด็กได้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์สร้อยคอ สร้อยข้อมือลูกปัด ของตนเอง ได้เรียนรู้การออกแบบสร้อยลูกปัดของตัวเองในแบบของตัวเอง
---พัฒนาการทางด้านอารมณ์
เด็กๆได้ฝึกสมาธิ ให้ใจรู้สึกสงบนิ่ง มีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี มีการควบคุมอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้น
---พัฒนาการทางด้านสังคม
 เด็กเรียนรู้การเล่นกับผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน
---พัฒนาการทางด้านร่างกาย
เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือ ฝึกการประสานงานระหว่างมือและตา :)โดย : Pattiya Akkadee. 19/11/2554 เวลา 00:08 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น