วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

♥ สื่อของเล่น สำหรับเด็กปฐมวัย ♥

สื่อของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

         ความสำคัญ
   ของเล่นเป็นสื่่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทั้ง 4 ด้าน ของเล่นแต่ละชนิดแต่ละอย่างมีลักษณะการเล่น จุดประสงค์ของการเล่นที่แตกต่างกันไป ของเล่นบางชิ้นสามาถที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ครบทุกด้าน บางชิ้นเน้นส่งเสริมพัฒนาการเด่นๆ หนึ่งหรือสอง พัฒนาการ การเล่น...มีความสำคัญกับเด็กพอๆกับงานของผู้ใหญ่ การเล่นที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กทั้งปัจจุบันที่เด็กเล่นอยู่ กับการเรียนรู้ในอนาคตของเด็ก เด็กที่มีวุฒิภาวะมากพอจะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการเล่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ต่อยอดความรู้ต่อไปเรื่อยๆ


ตัวอย่าง

คุณครูโย ^^-


 เกมจับคู่ภาพเหมือน

 เกมจัดหมวดหมู่ภาพ

  กบกระโดดจ้า^^-

 กบหลายสี

 ------  น่าสนุกจัง  ------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์
จำนวนชิ้น  ส่วนประกอบของเกมการศึกษามี 4 ชุด
1.ชุดการเจริญเติบโตของคน          จำนวน 8 ภาพ
2.ชุดการบานของดอกพุทธรักษา         จำนวน 8 ภาพ
3.ชุดการเจริญเติบโตของกบ          จำนวน 8 ภาพ
4.ชุดการเจริญเติบโตของพืช          จำนวน 8 ภาพ

วิธีเล่น
1.นำเกมการศึกษามาแนะนำให้เด็กเล่นทีละชุด แนะนำภาพและอภิปรายเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์แต่ละเรื่องเป้นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม และวางลำดับเหตุการณ์ภาพให้เด็กดูทีละเหตุการณ์

2.ให้เด็กเล่าเรื่องทบทวนจากภาพตามลำดับเหตุการณ์ทีละเหตุการณ์ จากนั้นนำภาพมาคละกัน แล้วให้เด็กเรียงลำดับ ก่อน-หลัง

3.การเล่นเป้นกลุ่ม ให้เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันจัเรียงลำดับภาพเหตุการณ์และช่วยเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเนื่อง กลุ่มใดจัดลำดับภาพได้ก่อน และถูกต้องถือว่ากลุ่มนั้นชนะ


พัฒนาการที่ได้
1.พัฒนาทักษะการสังเกต และเรียงลำดับการเจริญเติบโตของพืชและคน
2.พัฒนาประสาทสัมผัสระหว่างมือและตา
3.ฝึกความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
4.พัฒนาการทางด้านอารมณ์- ด้านสังคม เมื่อเด็กเล่นเป็นกลุ่ม

เหมาะสำหรับเด็ก  อายุ 5-6 ปี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sorting Rocker.
จำนวนชิ้น  5 ชิ้น  ประกอบด้วยรูปทรงทั้งหมด 4 รูปทรง คือ ทรงสามเหลี่ยม  ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทรงกลม  กล่องใส่รูปทรง 1 กล่อง

วิธีเล่น
         ให้เด็กๆนำรูปทรงต่างๆ มาใส่ในกล่องที่มีช่องสำหรับรูปทรงต่างๆ หากเด็กๆนำรูปทรงใส่ลงไปผิดช่องรูปทรงนั้นก็จะไม่สามารถผ่านลงไปในกล่องได้ ดังนั้นจะต้องใส่ลงไปให้ถูกช่อง

พัฒนาการที่ได้
1.พัฒนาการทางด้านร่างกาย : เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับ
2.พัฒนาการทางด้านสังคม : เด็กได้เรียนรู้การเล่นร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อน
3.พัฒนาการทางด้านอารมณ์ : เด็กๆได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่น
4.พัฒนาการทางด้านสติปัญญา : เด็กๆได้เรียนรู้รูปทรงต่างๆ เด็กๆจะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งที่คล้านกันและสามารถเข้ากันได้ ฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือ และ ตา

เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 18 เดือน ขึ้นไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น